Inventaris

Druk hier om een inventaris van alle werken van Frans Jochems te downloaden.

In deze inventaris werden alleen werken opgenomen waarvan een spoor kon teruggevonden worden.  De jaartalaanduiding is benaderend.  De inventaris werd opgesteld aan de hand van bestaande briefwisseling, soms aan de hand van herinneringen van geraadpleegde personen.  Indien we niet zeker waren aangaande de juistheid van een jaartal, hebben we geen jaartal vermeld.

Waar het materiaal niet meer controleerbaar of onvoldoende zeker is hebben wij de kwalificatie ‘gips’ gebruikt.

De afmetingen zijn aangegeven in centimeter, te beginnen met de hoogte, daarna de breedte.

Wij zouden het erg op prijs stellen aanvullende informatie te ontvangen over werken die niet in deze lijsten werden opgenomen, evenals aanvullingen van de bestaande gegevens.