Dieren Fotopagina

 

Als animalier verwierf Frans Jochems een ruime bekendheid in binnen- en buitenland. Naast Bugatti, Collin en Dupon wordt hij tot de vier grootste dierenbeeldhouwers van Antwerpen gerekend.

Meer dan 50 verschillende dierenbeelden van zijn hand zijn bekend.

Hij was een gedroomde uitbeelder van dieren. In de dierplastieken kon hij zich uitleven en zonder inspraak van wie dan ook zijn kunstenaarschap uiten. Ze behoren dan ook tot zijn beste prestaties.

Vijftig jaar na zijn dood komen de diersculpturen alles behalve verouderd over. Het zijn momentopnamen die opvallen door de rake expressiviteit waarmee ze zijn uitgevoerd : de meest sprekende houding of beweging van het dier binnen het gesloten volume van zijn lichaam.

Aan veel details gaat Frans Jochems voorbij. Alleen de hoofdvorm interesseert hem. Hij heeft bovendien echt een feeling voor de bijzondere psychologie van ieder dier. Hij benadrukt de essentie van vorm en wezen.