Religieus Fotopagina

 

Ook bij het maken van religieus werk leefde Frans Jochems zich intensief in in de personen die hij boetseerde. Dit komt onder meer tot uiting in de sobere maar zeer mooie Kruisweg in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Middelares te Berchem en de Kristus aan het kruis boven het altaar. Eveneens de basreliëfs boven de zijaltaren en het grote Mariabeeld in witte steen aan de buitenkant van de kerk zijn van zijn hand.

Zoals de meeste kunstenaars hield Frans Jochems niet van uiterlijk vertoon en formalisme. Hij was niet wat men een “kerkganger” noemt. Hij hechtte meer belang aan het fundamentele. Zijn werk en zijn ganse levenshouding getuigen van zijn liefde voor mens, dier en natuur, van zijn groot gevoel voor rechtvaardigheid en zijn totale eerlijkheid. Op de dag van zijn overlijden zei Pastoor Leysen letterlijk : “Frans Jochems was een heilig man.”