Algemeen

Frans Jochems liet een indrukwekkend en zeer gevarieerd oeuvre na. We probeerden de werken te categoriseren en kwamen zo tot de indeling die je kan terugvinden in de navigatiebalk.

Door zijn talent en zijn gedegen langdurige vorming beheerste Frans Jochems alle technieken en gebruikte hij verschillende materialen : klei, plaaster, marmer, brons, hout, terra-cotta, cement, witte steen, ivoor, ...

Dank zij zijn grondige kennis van de anatomie wist hij aan zijn beelden een grote expressiekracht te geven, wat ook het onderwerp was.

In de loop der tijden ziet men een evolutie van wat men “academisch” noemde naar een zeer eigen steeds herkenbare “Jochems”-stijl.


De belangrijkste kenmerken van zijn stijl zijn :
  1. soberheid, gevoel maar geen sentimentaliteit
  2. expressiviteit, zonder te overdrijven
  3. zin voor monumentaliteit, ook in werken van kleiner formaat.


Het samengaan van deze elementen is vrij zeldzaam in de beeldhouwkunst en heeft tot gevolg dat het beeldhouwwerk van Frans Jochems in staat is om de tijd te trotseren.

Hij kreeg talrijke opdrachten, o.a. voor portretten, graf- en oorlogsmonumenten, kerkelijk werk.

Zo heeft hij de oorlogsmonumenten ontworpen van Verviers, Waremme, Chaudfontaine, Lommel, Sterckxhof Deurne, Silsburg Borgerhout, Bevel, Kruibeke.

Hij werd door de Stad Antwerpen belast met de uitvoering van de medailles “Karel Verlat” en “Kruisschans”, en kreeg de opdracht beelden te beitelen voor het Rubenshuis (Sophocles – Plato en houten kariatiden).

Buiten de opdrachten kon hij zijn eigen inspiratie volgen. De thema’s waarnaar zijn voorliefde vooral ging waren :

  • de moederliefde: vele beelden stellen moeder-en-kind voor
  • de naakten: hij slaagde erin om in een steeds wisselende voorstelling en zonder provocatie de schoonheid en aantrekkelijkheid van het vrouwelijk lichaam uit te beelden
  • de dieren: hier kon hij zich uitleven en zonder inspraak van wie dan ook zijn kunstenaarschap uiten.


Daarnaast verwierf hij faam als portrettist en als dieren-beeldhouwer omwille van de levendige psychologie die uit zijn werken spreekt. De voorkeur waarmee hij de moederliefde in zijn werk behandelde wijst op het diepmenselijke in het hart van deze kunstenaar, die de goedheid en zachtheid zelf was. In de kunstkringen telde hij enkel vrienden.

Frans Jochems is noch een revolutionair noch een vernieuwer geweest. In grote trekken hield hij vast aan de klassieke vorm van de beeldhouwkunst. Hij experimenteerde niet, maar was wel een vakman in hart en nieren. Hij werd niet beïnvloed door het expressionisme en met abstracte kunst hield hij zich niet bezig. Zijn kunst was zoals hij zelf was: eerlijk en zuiver.


Werken die nog verkocht kunnen worden Fotopagina


Door hun aard (portretten, monumenten) of door de aard van het gebruikte materiaal (marmer, steen) zijn bepaalde werken éénmalig. De werken die wel vermenigvuldigd kunnen worden, plaasters waarvan een brons kan worden gegoten, werden op enkele uitzonderingen na slechts in 2 of 3 exemplaren gegoten. Dit is één van de redenen waarom niet veel van de werken van Frans Jochems op veilingen verschijnen, wat enerzijds de naambekendheid afremt, maar waardoor anderzijds elk stuk de originele frisheid kan behouden en waarbij door de relatieve zeldzaamheid van elk werk de waarde ervan verhoogt.

Daar de familie Jochems in het bezit is van een uitgebreide verzameling plaasters, kunnen van deze werken nog enkele exemplaren gegoten worden. Het aantal exemplaren van elk kunstwerk zal echter steeds zeer beperkt blijven.